VIDEOTALLENTEEN TILAUS

Näytös videotaltioidaan ja editoitu video tulee myyntiin tallenteen valmistumisen jälkeen.