EVT:n kevätkokous 2019

KUTSU YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUKSEEN 11.4.2019
 

Tervetuloa EVT:n kevätkokoukseen to 11.4.2019 klo 18.00.
Paikkana Myyrmäen jalkapallostadion, Raappavuorentie 6, 01600 Vantaa.


Kokouksessa äänioikeutettuja ovat kaikki jäsenmaksunsa ajalla 1.5.2018-11.4.2019 maksaneet yli 18-vuotiaat.

Jäseneksi voit liittyä täältä: EVT:n jäseneksi ilmoittautuminen (vanhemmat)


Asialistalla:

 

1. KOKOUKSEN AVAUS
 

2. KOKOUKSEN TOIMIHENKILÖIDEN VALINTA

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
 

3. KOKOUKSEN LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN
 

4. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 

5. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
 

6. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksytään toimintasuunnitelma ajalle 1.5.2019-30.4.2020
 

7. TALOUSARVION HYVÄKSYMINEN

Hyväksytään talousarvio ajalle 1.5.2019-30.4.2020
 

8. JÄSENMAKSUT

Päätetään jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus ajalle 1.5.2018-30.4.2019
 

9. HALLITUKSEN JÄSENTEN (4) VALINTA

Valitaan neljä hallituksen jäsentä ajalle 1.5.2019-30.4.2021. 
 

10. TILINTARKASTAJAN VALINTA

Valitaan tilintarkastaja ajalle 1.5.2019-30.4.2020
 

11. MUUT ASIAT
 

12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päättää kokouksen

 


Kevätterveisin,
EVT:n hallituksen puheenjohtaja
Petri Castrén