EVT:n kevätkokous 13.4.2023

Etelä-Vantaan Taitoluistelijat ry sääntömääräinen kevätkokous  

Aika:  torstai 13.4.2023 klo 18 alkaen 

Paikka:  Myyrmäki-hallin kokoustilassa (Raappavuorentie 10) sekä Teams-palvelun välityksellä. Teams-linkki

Esityslista

 

1.     Avataan kokous 

2.     Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa 

3.     Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet 

4.     Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

5.     Vahvistetaan jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus

Päätösehdotus: EVT:n hallitus esittää varsinaisen jäsenmaksun suuruudeksi 30 € ja kannattajajäsenmaksun suuruudeksi 30 €

6.     Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

Esitellään toimintasuunnitelma ja talousarvio

7.     Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi

Hallituksen puheenjohtaja Merja Särkioja on ilmoittanut jatkavansa 2-vuotiskauden loppuun asti kevääseen 2024.

8.     Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle


Hallituksessa jatkavat 2-vuotiskauden 2023-2024 loppuun:

Ari Kolehmainen

Minna Satola

Päivi Sirenius

Hallituksen erovuoroiset jäsenet:

Johannes Ollikainen

Jani Taanonen

Suvi Tahvanainen


Valitaan hallitukseen 3 uutta jäsentä erovuoroisten ja eronneiden tilalle seuraavasti:

Kolme (3) jäsentä kaudelle 2023-2025 (2 vuotta)

 

9.     Valitaan yksi hyväksytty tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja

Päätösehdotus: EVT:n hallitus ehdottaa tilintarkastajaksi Neonaudit Oy, Sari Hakola

 

10.  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

a)    Määräaikaan mennessä jäsenistöltä tulleet esitykset

b)    Valtuutus neuvotella ja allekirjoittaa sopimus jään ostamisesta Elmoon rakennettavasta jäähallista

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Päätösesitys: Hallitus valtuutetaan neuvottelemaan ja allekirjoittamaan, yhdessä muiden vantaalaisten seurojen ja Vantaan jääurheilun tuen kanssa sopimus, jolla vantaalaiset seurat sitoutuvat ostamaan Elmon Urheilupuistoon rakennettavasta jäähallista noin 5000 tuntia jäätä vuodessa 10 vuoden ajan. Sopimusosapuolina tulee olemaan kaupungin valitsema halliyhtiö (Luotsi Invest Oy perustettavan yhtiön lukuun) ja seurojen puolelta joko Vantaan jääurheilun tuki ry yksin (seurojen valtuuttamana) tai Vantaan jääurheiluntuki yhdessä seurojen Etelä-Vantaan Taitoluistelijat ry, Etelä-Vantaan Urheilijat ry, Kiekko-Vantaa Itä ry, Kiekko-Vantaa Juniorit ry, Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry ja Ringette Walapais ry kanssa.

c)     Vastuuvapaus hallituksen jäsenille koskien sopimusta ELMO jäähallihankkeessa

11.  Päätetään kokous