EVT:n syyskokous 2020

KUTSU ETELÄ-VANTAAN TAITOLUISTELIJAT RY:N SYYSKOKOUKSEEN 30.09.2020

 

Tervetuloa Etelä-Vantaan Taitoluistelijat ry:n syyskokoukseen keskiviikkona 30.9.2020 klo 18.00.
Paikkana Myyrmäki-halli, Luentosali, Raappavuorentie 8, 01600 Vantaa.

Kokouksessa äänioikeutettuja ovat kaikki jäsenmaksunsa ajalla 1.5.2020-29.09.2020 maksaneet yli 18-vuotiaat henkilöt.
Jäseneksi voit liittyä täältä: https://evt.sporttisaitti.com/seura/evt-n-jaseneksi-ilmoittautuminen/

KOKOUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN:
Osallistuminen Myyrmäki-hallin luentosalissa
Jos tulet kokouspaikalle, tulee sinun ilmoittautua etukäteen myClubissa olevan tapahtumailmoittautumisen kautta.
Ilmoittautuminen avautuu keskiviikkona 23.9.2020 klo 14.00. https://evt.myclub.fi/events/2463013

Korona-turvallisuusnäkökohdat ja tilan koko huomioiden kokoukseen voidaan ottaa max. 20 jäsentä.
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja ne ovat ensisijaisesti varsinaisille jäsenille ja 18 vuotta täyttäneille luistelijajäsenille, joilla on äänioikeus.
Em. henkilömäärän lisäksi tilaisuudessa ovat paikalla nykyinen hallitus, toiminnanjohtaja, kutsutut puheenjohtaja ja sihteeri yhteensä 9 henkeä, jolloin kokonaismäärä paikan päällä on max. 30 henkilöä.

Osallistuminen Teamsin välityksellä
Kokoukseen on mahdollista osallistua myös Teams-sovelluksen välityksellä. Teams-linkki:

Osallistu kokoukseen Teamsilla


Valtioneuvosto on hyväksynyt alla mainitun esityksen ja mahdollistanut yhdistyksen tilapäisesti sallia etäosallistumismahdollisuuden ilman, että sitä on mainittu seuran säännöissä. Muutos astui voimaan 1.5.2020. ”Yhdistyslain 17 §:n 2 momentin ensimmäisestä virkkeestä poiketen ehdotetaan, että yhdistyksen hallitus voi sallia mainitussa lainkohdassa tarkoitetun etäosallistumisen 30.9.2020 mennessä pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, vaikka tällaista järjestelyä ei ole sallittu säännöissä, eikä yhdistys ole hyväksynyt tätä varten laissa tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä.”

Asialista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle
  Puheenjohtaja
  Sihteeri
  Kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja
  Kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
 6. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat:
  EVT:n sääntö: Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 14 päivää ennen kokousta (yhdistyksen säännöt, 11§).
  EVT:n hallituksen antama lisäaika esitysten jättämiselle: Hallitus on päättänyt, että esitykset tulee toimittaa hallitukselle viimeistään 7 päivää ennen kokousta.
  8.1. Hallituksen täydentäminen yhdellä (1) jäsenellä
  8.2. EVT:n toimintasääntöjen muutos ja hyväksyminen
  8.3. Uusien maksusääntöjen hyväksyminen
 9. Päätetään kokous

Terveisin,
Etelä-Vantaan Taitoluistelijat ry, Hallitus