Timantti Steps YL

Timantti Steps yksinluistelu 2019-2020

Timantit on taitoluistelun kehitysryhmä, jossa luistelee iloisia ja oppimaan innokkaita 4-7-vuotiaita lapsia. Seuran ammattivalmentajien johdolla lapset harjoittelevat taitoluistelun peruselementtejä: Perusluistelua, askeleita, hyppyjä, piruetteja ja liukuja. Pikkuluistelijat aloittavat jääharjoittelulla 3 kertaa viikossa, ja käyvät lisäksi oheisharjoituksissa ja baletissa. Ryhmään siirrytään valmentajan suosituksesta ja ryhmässä harjoitellaan 1-2 vuotta. Lapset kehittyvät nopeasti taitavassa yksilöllisessä valmennuksessa ja saavat hyvän pohjan jatkaa taitoluisteluharrastusta jatkoryhmissä yksinluistelun tai muodostelmaluistelun puolella.


Valmentajat


vastuuvalmentaja Elina Ikonen


Luistelijat 2020-2021:


Luistelijat

Syntymävuosi

Dahl Charlotta 2013
Jääskeläinen Maria2014
Kunnas Alissa2014
Lindell Jeremi2013
Lindholm Seela2015
Paasipuro Senni2013
Paju Tesla2014
Taanonen Seela2014
Tiainen Emma2013
Tuomainen Ingrid2014
Waaramäki Salli2014Jojo 

Riitta Vimpeli
riitta.vimpeli@gmail.com