Seuran kokoukset

EVT pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous elo-lokakuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen julkaistaan vähintään 7 päivää ennen kokousta seuran internet sivuilla ja seuran ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella.

Lisätietoja varsinaisissa kokouksissa käsiteltävistä asioista löydät seuran toimintasäännöistä.

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tar­peel­li­sek­si, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen ko­kouk­sen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

Lisätietoa pidetyistä ja tulevista kokouksista löydät sivuvalikosta.