EVT:n Syyskokous 2019

KUTSU YHDISTYKSEN SYYSKOKOUKSEEN 28.10.2019
 

Tervetuloa EVT:n syyskokoukseen ma 28.10.2019 klo 18.00.
Paikkana Myyrmäen jalkapallostadion, Klubitila, Raappavuorentie 6, 01600 Vantaa.


Kokouksessa äänioikeutettuja ovat kaikki jäsenmaksunsa ajalla 1.5.2019-28.10.2019 maksaneet yli 18-vuotiaat.

Jäseneksi voit liittyä täältä: EVT:n jäseneksi ilmoittautuminen (vanhemmat)


Asialistalla:

 

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle

Puheenjohtaja

Sihteeri

Kaksipöytäkirjan tarkastajaa ja

Kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

6. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat:

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 14 päivää ennen kokousta (yhdistyksen säännöt, 11§).

9. Päätetään kokous

 

Terveisin,
EVT:n hallitus
 

Materiaalit lisätään sivuille heti kun tilintarkastajalta on saatu siihen hyväksyntä.